Handelsbetingelser for Faxe Design – H2Oblock

1. Omfang
Disse almindelige handelsbetingelser, gælder ubegrænset for salg af H2Oblock, udtørringsenheder fra Faxe Design – H2Oblock, til en køber. Almindelige handelsbetingelser er en integreret bestanddel af alle tilbud, ordrer og kontrakter, og kun skriftligt aftalte afvigelser kan gøres gældende.

2. Aftale-/kontraktgrundlag
Ordrer og kontrakter er først forpligtende når Faxe Design- H2Oblock skriftligt har bekræftet ordren/kontrakten. Agenter, handelspartnere og faglige rådgivere, er ikke berettigede til at indgå kontrakter, modtage betalinger, eller yde ekstraordinære garantivilkår, på Faxe Design- H2Oblock vegne, med mindre der foreligger en skriftlig fuldmagt.

3. Leveringstid og betalingsbetingelser
Prisen der er angivet i Faxe Design – H2Oblock´s tilbud og/eller ordrebekræftelse, er angivet i DKK inkl. moms, og er bindende. Prisen er nettosalgspris, med forfaldsdato 8 dage efter fakturadato. Overskrides betalingsfristen, er Faxe Design – H2Oblock berettiget til at pålægge morarenter på 2% pr. påbegyndt måned.

4. Konstatering af opstigende fugt
H2Oblock udtørre vægge der er fugtige. Denne fugt skal være synlig eller lugt-bar. H2Oblock virker, når der er synlige resultater. Dvs. kunden skal selv vurdere om resultatet er mærkbart forbedret.
Den H2Oblock montør som repræsenterer Faxe Design – H2Oblock, vil i samråd med kunden, vurdere om fugtproblemet vil kunne løses ved hjælp af en H2Oblock. Dette er fra Faxe Design – H2Oblock´s side en rådgivning og er ikke ensbetydende med en konstatering. Der vil altid være usikkerhed omkring, hvorfra fugt problemerne stammer.

5. Garanti
a) Faxe Design – H2Oblock påtager sig alle de til enhver tid gældende lovmæssige garantiforpligtelser.

b) Faxe Design – H2Oblock har ret til i tilfælde af en begrundet og accepteret reklamation, efter eget valg, at udbedre skaden eller levere en ny enhed.

c) Faxe Design – H2Oblock giver 10 års garanti på den tekniske funktionsdygtighed af H2Oblock enheden.

d) Returret. Skulle H2Oblock enheden, mod forventning, ikke have udtørret kælderen tilstrækkeligt 6 måneder efter montering, og er jordforbindelsen effektiv returneres H2Oblock enheden til nedenstående adresse, ubeskadiget og i ubeskadiget original emballage. Faxe Design – H2OBlock returnerer 20.000,00 kr. til kunden, når H2Oblock enheden er modtaget. Evt. returneringen skal foretages senest 7 måneder efter faktura dato. Se endvidere returinformation. Se endvidere retur-betingelser.

e) Mekanisk indtrængende vand gennem mursprækker, oversvømmelser, rør-lækager eller kondensvand, kan ikke forhindres eller reduceres af H2Oblock enheden.

6. Ejendomsforbehold
Faxe Design – H2Oblock forbeholder sig ejendomsret til den leverede H2Oblock enhed, indtil alle indbetalinger fra kunden, i henhold til salgskontrakten, er indgået på Faxe Design – H2Oblock´s konto.

© Copyright - H2Oblock

H2Oblock & COVID-19

Hos H2Oblock tager vi COVID-19 meget seriøst. Du kan fortsat bestille et gratis fugttjek. Vi tager ALLE forholdsregler og sørger både for at holde den nødvendige afstand til de personer vi besøger samt den nødvendige hygiejne.
Det eneste der skal i fysisk kontakt er vores fugtmåler og jeres væg. KONTAKT OS gerne hvis du har spørgsmål til ovenstående!