Handelsbetingelser for Faxe Design – H2Oblock

1. Omfang
Disse almindelige handelsbetingelser, gælder ubegrænset for salg af H2Oblock, udtørringsenheder fra Faxe Design – H2Oblock, til en køber. Almindelige handelsbetingelser er en integreret bestanddel af alle tilbud, ordrer og kontrakter, og kun skriftligt aftalte afvigelser kan gøres gældende.

2. Aftale-/kontraktgrundlag
Ordrer og kontrakter er først forpligtende når Faxe Design- H2Oblock skriftligt har bekræftet ordren/kontrakten. Agenter, handelspartnere og faglige rådgivere, er ikke berettigede til at indgå kontrakter, modtage betalinger, eller yde ekstraordinære garantivilkår, på Faxe Design- H2Oblock vegne, med mindre der foreligger en skriftlig fuldmagt.

3. Leveringstid og betalingsbetingelser
Prisen der er angivet i Faxe Design – H2Oblock´s tilbud og/eller ordrebekræftelse, er angivet i DKK inkl. moms, og er bindende. Prisen er nettosalgspris, med forfaldsdato 8 dage efter fakturadato. Overskrides betalingsfristen, er Faxe Design – H2Oblock berettiget til at pålægge morarenter på 2% pr. påbegyndt måned.

4. Konstatering af opstigende fugt
H2Oblock udtørre vægge der er fugtige. Denne fugt skal være synlig eller lugt-bar. H2Oblock virker, når der er synlige resultater. Dvs. kunden skal selv vurdere om resultatet er mærkbart forbedret.
Den H2Oblock montør som repræsenterer Faxe Design – H2Oblock, vil i samråd med kunden, vurdere om fugtproblemet vil kunne løses ved hjælp af en H2Oblock. Dette er fra Faxe Design – H2Oblock´s side en rådgivning og er ikke ensbetydende med en konstatering. Der vil altid være usikkerhed omkring, hvorfra fugt problemerne stammer.

5. Garanti
a) Faxe Design – H2Oblock påtager sig alle de til enhver tid gældende lovmæssige garantiforpligtelser.

b) Faxe Design – H2Oblock har ret til i tilfælde af en begrundet og accepteret reklamation, efter eget valg, at udbedre skaden eller levere en ny enhed.

c) Faxe Design – H2Oblock giver 10 års garanti på den tekniske funktionsdygtighed af H2Oblock enheden.

d) Returret. Skulle H2Oblock enheden, mod forventning, ikke have udtørret kælderen tilstrækkeligt 6 måneder efter montering, og er jordforbindelsen effektiv returneres H2Oblock enheden til nedenstående adresse, ubeskadiget og i ubeskadiget original emballage. Faxe Design – H2OBlock returnerer 20.000,00 kr. til kunden, når H2Oblock enheden er modtaget. Evt. returneringen skal foretages senest 7 måneder efter faktura dato. Se endvidere returinformation. Se endvidere retur-betingelser.

e) Mekanisk indtrængende vand gennem mursprækker, oversvømmelser, rør-lækager eller kondensvand, kan ikke forhindres eller reduceres af H2Oblock enheden.

6. Ejendomsforbehold
Faxe Design – H2Oblock forbeholder sig ejendomsret til den leverede H2Oblock enhed, indtil alle indbetalinger fra kunden, i henhold til salgskontrakten, er indgået på Faxe Design – H2Oblock´s konto.

© Copyright - H2Oblock